Logo Przedszkola i Żłobka w TrzcianieInformujemy, ze wyniki rekrutacji do Żłobka Gminnego w Trzcianie na rok 2024/2025 zostaną wywieszone w dniu 14 czerwca 2024 r. na tablicy ogłoszeń Żłobka.