1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 • Uwzględnianie potrzeb i możliwości każdego dziecka podczas wspólnych zabaw.
 • Modelowanie prawidłowych i bezpiecznych zachowań podczas zabaw na sali.
 • Próby poruszania się parami, pociągiem, ułatwiające bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy salami
 • Zachęcanie do współpracy z innymi dziećmi podczas zabawy, wymienianie się zabawkami, wspólne układanie klocków
 • ontynuacja nauki nawyku sprzątania zabawek po zakończonej zabawie – zbieramy klocki do pojemnika, a zabawki odkładamy na półkę
 • Próby samodzielnego spożywania posiłków w tym posługiwania się łyżeczką i kubkiem
 • Dalsze kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych – myjemy rączki i buzię
 • Kontynuowanie przyzwyczajania do nocnikowania, poprzez wykorzystywanie pozytywnych komunikatów i gestów. Próby wydłużania czasu spędzanego na nocniku.
   

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, pojęć matematycznych, myślenia, rozwój poznawczy:

 • Próby wskazywania przedmiotów znajdujących się w sali.
 • Oglądanie ilustracji i czytanie krótkich wierszyków o tematyce zimowej
 • Rozwijanie mowy biernej poprzez czytanie książeczek o zimowych zabawach na śniegu: sanki, lepienie bałwanka
 • Próby naśladowania odgłosów zwierząt- miau, hau, mu, koko, ćwir
 • Aranżowanie zabaw z wykorzystaniem: -książeczek, obrazków- wskazywanie i opowiadanie o przedmiotach znajdujących się na obrazkach, zachęcanie do gaworzenia, nazywania, wskazywania
 • Kontynuowanie nauki rozumienia nakazów i zakazów: „podaj”, „nie wolno”
 • Naśladowanie prostych ruchów ciała, np. kręcenie głową oznacza „nie wolno” oraz proste czynności typu pożegnanie „papa”, podanie rączki. Opiekunka pokazuje i zachęca do powtarzania gestów.
 • Ćwiczenia oddechowe: dmuchanie piórek     

3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne:

 • Budowanie wieży z klocków piankowych, piętrzenie, burzenie
 • Stymulowanie do chwytania zabawek oraz postukiwania, przekładania z ręki do ręki, rzucania - ćwiczenie chwytania dowolnego i pod kontrolą wzroku
 • Układanie prostych dwuelementowych układanek wkładanych z uchwytem, stymulujące rozwój chwytu pęsetkowego
 • Piętrzenie i szeregowanie klocków - ćwiczenie umiejętności manipulacji specyficznej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, precyzyjnego kontrolowania ruchów
 • Ćwiczenie czynności wkładania mniejszych elementów w większe. Opiekunka czuwa nad poprawnym manipulowaniem
 • Labirynt – przesuwanie koralików według jednej drogi- ćwiczenie ruchów palców, nadgarstka, dłoni
 • Próby nauki turlania bączków – ćwiczenia koordynacji ruchów
   

4. Zajęcia umuzykalniające:

 • Śpiewanie piosenek przez opiekunkę i zachęcanie dzieci do klaskania  w rączki, poruszania się w takt muzyki
 • Zapoznanie z nowymi piosenkami: „Sanna”, „Tupu, tup po śniegu”, „Biały walczyk”, „W karmniku”, „Ptaszki w zimie”.
 • Dalsze próby uczestnictwa w zabawach kołowych przy zimowych piosenkach
 • Dowolne tańce przy muzyce karnawałowej
 • Słuchanie kołysanek dla dzieci ułatwiających wyciszenie i zasypianie
   

5. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:

 • Wspomaganie dzieci rozpoczynających chodzenie poprzez prowadzenie za rączki i wykorzystanie chodzika
 • Dzieci samodzielnie chodzące- Stwarzanie przestrzeni do swobodnego chodzenia po sali, wzmacniania mięśni tułowia, kręgosłupa, nóg.
 • Nabywanie umiejętności poprawnego siedzenia w kole, na dywanie
 • Ptaszki w karmniku” – dzieci przy muzyce udając ptaszki chodzą po sali a następnie kucają i zbierają „ziarenka”
 • Zabawy wspomagające ogólny rozwój ruchowy dziecka, ćwiczące duże partie mięśniowe :próby toczenia i rzucania piłki
 • Zachęcanie dzieci do wykonywania prostych ruchów naśladowania gestów oraz świadomego kontrolowania ciała: machanie rączkami, klaskanie, ruchy głową
 • Zachęcanie do raczkowania – układanie kolorowych zabawek na dywanie – „wyścigi do zabawki”
 • Zwiększanie zakresu ruchów celowych rąk, koordynacji ciała podczas prób łapania baniek mydlanych, balonów
 • Próby pokonywania przeszkód na drodze: omijanie kręgli, przechodzenie przez zabawkę
 • Ćwiczenia w utrzymywaniu równowagi: jazda na konikach i jeździkami
   

6. Zabawy paluszkowe:

 • Utrwalanie dotychczas poznanych zabaw: Rak, Sroczka, Świeci gwiazdka.
 • Zapoznanie z zabawą: „Małe rączki”.