1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 • Kontynuacja nauki samodzielnego spożywania posiłków – pomaganie dziecku w samodzielnym korzystaniu z kubka i sztućców.
 • Dalsze kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych – mycie rączek  i buzi.
 • Próby wpajania nawyku sprzątania zabawek po zakończonej zabawie – odkładanie zabawek na półkę, zbieranie klocków do pojemnika.
 • Zachęcanie do dzielenia się zabawkami i współpracy z innymi dziećmi podczas zabaw przez podawanie innemu dziecku zabawki, wymienianie się zabawkami.
 • Nagradzanie pozytywnych zachowań podczas zabaw w grupie.
 • Przyzwyczajanie do nocnikowania – używanie pozytywnych komunikatów i gestów.
 • Próby nauczenia umiejętności poruszania się w parach, prawidłowego siedzenia przy stole, na dywanie.
 • Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa poprzez uporządkowany rytm dnia, stałe pory snu, zabawy posiłków.
 • Dzień Babci i Dziadka – wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
   

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, pojęć matematycznych, myślenia, rozwój poznawczy:

 • Wprowadzenie słownictwa związanego z zimą – opiekunka w oparciu o widok za oknem, obrazki, dostępne wiersze, historyjki zapoznaje dzieci z zimową pogodą.
 • Oglądanie ilustracji przedstawiających bałwanka.
 • Rozwijanie mowy biernej poprzez czytanie krótkich wierszyków i bajeczek.
 • Zapoznanie z ubiorem zimowym: czapka, szalik, rękawiczki, kurtka.
 • Nauka rozumienia nakazów i zakazów: „podaj”, „nie wolno”.
 • Czytanie krótkich wierszyków o babci i dziadku, oglądanie ilustracji przedstawiających babcię i dziadka.
 • Nauka wskazywania części ciała – nauka kojarzenia nazwy z częścią ciała.
 • Ćwiczenia oddechowe: Dmuchanie baniek mydlanych.
   

3. Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne:

 • Nauka budowania klockami miękkimi, twardymi, o zróżnicowanej wielkości  i strukturze.
 • Próby poprawnego układania i dopasowywania klocków.
 • Zachęcanie do piętrzenia klocków – opiekunka demonstruje budowanie wieży  z klocków, zachęca dziecko do zabawy.
 • Manipulowane zabawkami interedukacyjnymi – kształtowanie zmysłu wzroku  i słuchu.
 • Dopasowywanie i wkładanie różnego kształtu foremek.
 • Zabawy piramidami, wkładanie obręczy.
 • Zachęcanie do manipulowania przedmiotami – obracanie, rzucanie, przekładanie  z ręki do ręki, stukanie o podłogę – ćwiczenie chwytu dowolnego i pod kontrolą wzroku.
 • Układanie puzzli dwuelementowych, drewnianych układanek – ćwiczenie chwytu pesetowego.
 • Zachęcanie do ćwiczeń ruchów palców, dłoni, nadgarstków, rąk poprzez zabawę zakręconymi labiryntami.
   

4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:

 • Zabawy nadmuchanymi balonami: kopanie, próby łapania, odbijanie – wspomaganie ogólnego rozwoju, koordynacji ruchowej.
 • Zajęcia ruchowe wspomagające chodzenie dzieci dopiero rozpoczynających chodzenie, chodzenie z chodzikiem, za rączki.
 • Jazda na sankach – zabawy ruchowe z wykorzystaniem maty.
 • Bitwa na śnieżki – zabawa ruchowa z elementami rzutu papierowych kul śniegowych - zwiększanie zakresu rzutu.
 • Wzmacnianie mięśni tułowia, kręgosłupa, nóg poprzez zabawy ruchowe dostosowane do wieku i predyspozycji dziecka.
 • Jazda na samochodach, konikach – zachęcanie do ćwiczeń utrzymywania równowagi, koordynacji całego ciała.
 • Zabawy w tunelu – swobodne przejścia przez tunel na czworaka.
   

5. Zajęcia umuzykalniające:

 • Próby naśladowania gestów wykonywanych przez opiekunkę podczas słuchania piosenek, poruszanie się w takt muzyki.
 • Zapoznanie z nowymi piosenkami : „Zima”, „Taniec bałwanków”.
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej dla dzieci – wyciszenie się dzieci przez snem.
 • Kontynuowanie prób uczestnictwa w zabawach kołowych przy dziecięcych przebojach.
 • W rytmach Karnawału – swobodne tańce przy muzyce karnawałowej.
 • Próby pokazywania słów piosenki „Ulepiła Hanka”.
   

6. Zabawy paluszkowe

 • Utrwalanie dotychczas poznanych zabaw: „Rak”, „Sroczka”.
 • Zapoznanie z zabawą: „Świeci gwiazdka”.
 • Nauka zabawy : „Dwie małe rączki klaszczą” - -próby pokazywania przez dzieci.