Kolorowy motyl1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze:
 

 • Nawiązywanie przez dzieci i opiekunki bliższego kontaktu poprzez indywidualny kontakt i wspólne zabawy inicjowane przez opiekunkę
 • Indywidualne podejście do dziecka z uwzględnieniem jego stanu emocjonalnego, aktywności i chęci do zabawy
 • Modelowanie prawidłowych i bezpiecznych zachowań podczas zabaw na sali
 • Zachęcanie do współpracy z innymi dziećmi podczas zabawy, wymienianie się zabawkami, wspólne układanie klocków
 • Próby poruszania się parami, pociągiem, ułatwiające bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy salami
 • Wyrabianie nawyku sprzątania zabawek po skończonej zabawie – zbieramy klocki do pojemnika, a zabawki odkładamy na półkę
 • Pokazywanie i wspomaganie dziecka w samodzielnym spożywaniu posiłków

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, rozwój poznawczy:

 • Wprowadzanie słownictwa związanego z wiosną – rozwijanie mowy biernej
 • Oglądanie ilustracji przedstawiających Wielkanoc – opowiadanie dzieciom o zajączku wielkanocnym i pisankach.
 • Nauka wypowiadania prostych, pojedynczych słów
 • Rozwijanie mowy biernej poprzez wypowiadanie próśb i poleceń
 • Zachęcanie do gaworzenia, nazywania, wskazywania przedmiotów podczas oglądania książeczek
 • Aranżowanie zabaw z wykorzystaniem obrazków – wskazywanie i opowiadanie o przedmiotach, próby znajdywania tych przedmiotów na sali
 • Utrwalanie rozumienia nakazów i zakazów: „podaj”, „nie wolno”
 • Dzieci starsze: próby zapamiętywania i wypowiadania na głos imion dzieci i opiekunek
 • Ćwiczenia oddechowe : dmuchanie piórek, skrawków papieru

3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:

 • Zabawy piramidami, wkładanie obręczy.
 • Budowanie wieży z klocków piankowych: piętrzenie, burzenie
 • Dowolne zabawy klockami waflowymi rozwijające wyobraźnię i precyzyjne kontrolowanie ruchów
 • Próby turlania bączków – samodzielnie i przy pomocy opiekunki
 • Labirynt – przesuwanie kółek, samochodów według jednej drogi – ćwiczenie ruchów palców, nadgarstka, dłoni
 • Ćwiczenie czynności wkładania mniejszych elementów w większe. Opiekunka czuwa nad poprawnym manipulowaniem
 • Stymulowanie reakcji sensoryczno-motorycznych: utrzymywanie w rączkach po jednej zabawce – postukiwanie nimi o siebie lub podłogę
 • Ćwiczenie czynności wkładania, wyjmowania, przekładania, zamykania, otwierania
 • Próby kolorowania kredkami ilustracji związanych z Wielkanocą

Zajączek4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:

 • Wzmacnianie mięśni tułowia, kręgosłupa, nóg poprzez zabawy ruchowe dostosowane do wieku i predyspozycji dziecka
 • Pobudzanie do schylania, sięgania po zabawki
 • Nauka chodzenia z podtrzymywaniem za rękę lub pchaniem zabawek na kółkach
 • Dzieci samodzielnie chodzące-nauka pokonywania przeszkód na drodze (np. zabawek) -stwarzanie przestrzeni do swobodnego chodzenia po sali, wzmacnianie mięśni tułowia, kręgosłupa, nóg
 • Zabawy balonami, wspomagające ogólny rozwój ruchowy dziecka, ćwiczące duże partie mięśniowe
 • Zwiększanie zakresu ruchów celowych rąk, koordynacji ciała podczas prób łapania baniek mydlanych, balonów
 • Toczenie oraz rzucanie piłki w pozycji siedzącej
 • Zabawy ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej
 • Ćwiczenia w utrzymywaniu równowagi: jazda na konikach i jeździkach

5. Zajęcia umuzykalniające:

 • Zachęcanie dzieci do klaskania w rączki, poruszania się w takt melodii podczas śpiewanych przez opiekunkę piosenek
 • Zapoznanie z nowymi piosenkami:„ Słoneczko”, „Pisanki” „Zajączek”
 • Próby uczestnictwa w zabawach kołowych przy wiosennych piosenkach
 • Dowolne tańce przy muzyce dziecięcej
 • Nauka wytwarzania dźwięków przy pomocy instrumentów perkusyjnych: bębenek, tamburyno, grzechotki
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej dla dzieci

6. Zabawy paluszkowe:

 • Usprawnianie nadgarstka, ruchów palców, dłoni do wierszyków: „Rak”, „Sroczka”, „Pająk”
 • Utrwalanie zabaw: „Małe rączki”, „Wiosenna burza”
 • Zapoznanie z zabawą: „Mamo, mamo”-dorosły recytując pomaga dziecku ruszać palcami

Kolorowe jajka wielkanocne w trawie