Dwa kolorowe motyle1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 • Budzenie w dzieciach pozytywnych uczuć i emocji związanych ze zbliżającym się Dniem Matki
 • Próby wprowadzania nawyku wspólnej zabawy – siedzenie w kole
 • Opiekunka zachęca dzieci do wspólnej zabawy i skupienia się na zabawach angażujących grupę
 • Modelowanie prawidłowych i bezpiecznych zachowań na świeżym powietrzu
 • Stwarzanie dzieciom przyjaznej, spokojnej atmosfery poprzez: bliski, indywidualny kontakt, wsparcie emocjonalne w trudnych dla dziecka momentach, uwzględnianie potrzeb i możliwości indywidualnych każdego dziecka
 • Kształtowanie umiejętności samoobsługowych – samodzielne jedzenie łyżeczką i picie z kubeczka
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa u dziecka poprzez uporządkowany rytm dnia, stałe pory snu, zabawy, posiłków, wsparcie emocjonalne w trudnych dla dziecka momentach, a także stawianie dziecku jasnych oczekiwań, granic
 • Dalsze wdrażanie do higienicznych i prozdrowotnych zachowań– myjemy buzię i rączki
 • Nauka prawidłowych zachowań na placu zabaw, podczas spacerów

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, pojęć matematycznych, myślenia, rozwój poznawczy:

 • Rozwijanie mowy poprzez naukę wypowiadania prostych, pojedynczych słów: mama, tata – wzmacnianie więzi rodzinnej
 • Wprowadzanie słownictwa związanego z wiosenna łąką
 • Majowa łąka- zapoznanie dzieci z wyglądem i mieszkańcami łąki
 • Opiekunka prezentuje dzieciom postacie motylka, bociana, pszczółki i żabki na podstawie kolorowych książeczek i obrazków
 • Rozwijanie mowy biernej przez opowiadanie przez opiekunkę o mieszkańcach łąki
 • Oglądanie obrazków – wskazywanie i opowiadanie o przedmiotach znajdujących się na obrazkach, zachęcanie do gaworzenia, nazywania, wskazywania
 • Naśladowanie prostych ruchów ciała, np. kręcenie głową oznacza „nie wolno” oraz proste czynności typu pożegnanie „papa”, podanie rączki.
 • Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie baniek
 • Zabawa przedmiotami o różnej wielkości, fakturze, kształcie – wzbogacenie doznań zmysłowych, stymulowanie wielozmysłowego poznawania świata

3. Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne:

 • • Budowanie wieży z klocków piankowych, piętrzenie, burzenie
 • • Ćwiczenie czynności wkładania mniejszych elementów w większe- Opiekunka czuwa nad poprawnym manipulowaniem
 • • Układanie prostych dwuelementowych układanek z uchwytem - ćwiczenie chwytu pęsetkowego
 • • Układanie prostych puzzli i układanek (2-3 elementy), dopasowywanie do kształtu- stymulowanie procesu spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • • Skupianie uwagi na manipulowaniu drobnymi elementami przy pomocy „zakręconych labiryntów” - Opiekunka stymuluje koordynację wzrokowo-ruchową poprzez czuwanie nad prawidłowym przesuwaniem korali i użyciem zabawki zgodnym z przeznaczeniem
 • • Zachęcanie do szeregowania i piętrzenia klocków – ćwiczenie umiejętności manipulacji specyficznej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, precyzyjnego kontrolowania ruchów
 • • Kształtowanie zmysłu słuchu i wzroku poprzez manipulowanie zabawkami interedukacyjnymi
 • • Zachęcanie do ćwiczenia ruchów rąk, palców, nadgarstka poprzez oglądanie książeczek w miękkiej i twardej okładce
 • • Zabawy piramidami, wkładanie obręczy

Biedronka4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:

 • Zachęcanie do schylanie się po leżące zabawki, sięgania po zabawki stojące na półce
 • Zabawa ruchowa Tunel
 • Wzmacnianie mięśni tułowia, kręgosłupa, nóg poprzez zabawy ruchowe dostosowane do wieku i predyspozycji dziecka
 • Łapanie baniek mydlanych – zwiększanie zakresu ruchów celowych rąk, koordynacji ciała
 • Zabawy z piłką: próby rzucania, toczenie, chwytania, turlanie. Opiekunka wykorzystuje kolorowe piłki modelując prawidłowe chwytanie i używanie piłki
 • Zabawy wspomagające ogólny rozwój ruchowy dziecka, ćwiczące duże partie mięśniowe
 • Dzieci samodzielnie chodzące: Stwarzanie przestrzeni do swobodnego chodzenia po sali, wzmacnianie mięśni tułowia, kręgosłupa, nóg
 • Zabawy ruchowe z wykorzystaniem piórek

5. Zajęcia umuzykalniające:

 • Wprowadzanie elementów zajęć rytmicznych tj. marsz, tupanie, klaskanie, naśladowanie gestów wykonywanych przez opiekunkę podczas słuchania piosenek
 • Zapoznanie z nowymi piosenkami: „ Bal na łące”, „Moja mama”, „Na majówkę”
 • Próby wytwarzania dźwięków przy pomocy instrumentów perkusyjnych
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej dla dzieci – pomoc w wyciszeniu się dzieci i przygotowaniu się do snu
 • Swobodne tańce przy muzyce dla dzieci

6.Zabawy paluszkowe:

 • Utrwalanie zabaw: „Małe rączki"
 • Zwiększanie precyzji ruchów przy pomocy zabaw: „Pająk”, „Sroczka”, „Rak”
 • Zapoznanie z zabawą : „Witam Cię – jak się masz?”
          Witam Cię – Jak się masz?
          Już zabawy nadszedł czas.
          Opiekunka recytując wierszyk pomaga dzieciom poruszać paluszkami

Rodzina, ojciec, matka i córkwa