1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 • Doskonalenie samodzielnego jedzenia – opanowywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków: przyjmowanie właściwej postawy przy stole, posługiwanie się łyżką i widelcem, czekamy aż wszyscy skończą posiłek.
 • Wpajanie nawyków higienicznych i porządkowych: m. in. mycie rączek i buzi po posiłkach, skorzystaniu z toalety i po spacerze. Wdrażanie do porządkowania zabawek.
 • Nauka poprzez zabawę serdecznych zachowań wobec koleżanek i kolegów.
 • Dbanie o jak najlepszy kontakt dziecka z opiekunką.
 • Zachęcanie do używania słów- proszę, przepraszam, dziękuję w odpowiedniej sytuacji.
 • Wpajanie nawyków grzecznościowych – witamy się i żegnamy używając zwrotów „Dzień dobry”, „Do widzenia”.
 • Doskonalenie umiejętności związanych z czynnościami dnia codziennego, reagowanie na prośby i polecenia opiekuna.
 • Dzielenie się zabawkami z drugim dzieckiem.
 • Rozwiązywanie konfliktów w grupie.
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych: zdejmowanie i zakładanie butów, części garderoby.
 • Utrwalanie pozytywnych zachowań w grupie: „Idziemy parami”, siedzenie w kole, czekanie na swoją kolej, dzielenie się z innymi dziećmi zabawkami.
   

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, rozwój poznawczy:

 • Zabawy w kącikach tematycznych ukierunkowane na naśladownictwo i nazywanie czynności z życia codziennego.
 • Zimowy krajobraz- zwrócenie uwagi na to co dzieje się za oknem, jaka jest pogoda.
 • Zachęcanie do wypowiadania wyrazów dźwiękonaśladowczych- opowiadanie prostych historyjek, np. o niedźwiadku- rozmowa z dziećmi.
 • Zabawa z balonikiem - utrwalanie pojęć Twardy i Miękki, Szorstki i Gładki, Mały i Duży- rozpoznawanie przez dotyk przedmiotów o odpowiednich fakturach i wielkościach.
 • Poznajemy zwierzęta lubiące zimę: niedźwiedź polarny, pingwin, foka.
 • Czytanie wierszy i bajek o tematyce zimowej poszerzenie słownika czynnego i biernego.
 • Poznajemy kształty: koło, trójkąt, kwadrat.
 • Zabawa utrwalająca pojęcia matematyczne „figury z szarf”.
 • Wspólne słuchanie wierszy „Luty”, „Zima”, „Piórka”, „Śnieżna wycinanka”, „Bałwan na sankach”.
 • Nauka krótkich wierszyków o zwierzątkach: „Niedźwiedź”, „Wilk”.
 • Nauka samogłosek prymarnych (A, U, E) i sekundarnych (I, O, Y);
 • Ćwiczenia logopedyczne mające na celu prawidłową wymowę:
  • dmuchanie na piórka, baloniki
  • puszczanie baniek mydlanych
  • cmokanie, napinanie policzków
  • wysuwanie warg do przodu
  • zwijanie języka w rulonik
 • Nazywanie części ciała (oko, ucho, noga, brzuch, ręka itp.) w czynnościach pielęgnacyjnych i zabawowych.
   

3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:

 • Układanie drewnianych puzzli, układanek – dopasowywanie elementów o różnej wielkości, kształcie i liczbie.
 • Dopasowywanie kształtów do otworów (koło, trójkąt, kwadrat) – celowanie, wkładanie, stymulowanie procesów spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Tworzenie prostych budowli z klocków piankowych, waflowych i drewnianych.
 • Piramidy, wkładanki, rzucanie do celu, obręcze, labirynty – rozwój zręczności i koordynacji ruchów, usprawnianie pracy dłoni.
 • „Zgadnij, co to?” – rozpoznawanie po dotyku przedmiotów znajdujących się w pudełku – poznawanie właściwości przedmiotów: kształtu, konsystencji, wydawanego dźwięku.
 • Prace plastyczne:
  • Pingwinek – wyklejanie z białych i czarnych kółek papieru pingwina.
  • Zima – malowanie pastelami suchymi.
  • Moja twarz – przyklejanie gotowych elementów.
  • Odbijanie pieczątek na białej kartce.
    

4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:

 • Ćwiczenia ortopedyczne: chodzenie na palcach i piętach, chodzenie na zewnętrznych krawędziach stopy.
 • Ćwiczenia ruchowe z użyciem instrumentów muzycznych.
 • Ćwiczenia w chodzeniu z utrzymaniem równowagi – chodzenie z woreczkiem na głowie.
 • Zabawa ruchowa: „Bałwan na sankach”.
 • Naśladujemy padający śnieg, chodzące pingwiny, ptaszki szukające pożywienia.
 • Pobyt na świeżym powietrzu: hartowanie dzieci, dostarczanie pozytywnych emocji. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.
 • Gimnastyka poranna – ćwiczenia ogólnorozwojowe (przysiady, podskoki, skłony, rowerek).
 • Zabawa ruchowa do piosenki „ Gimnastyka bałwanków”.
 • Naśladujemy pingwiny – zabawa ruchowa do piosenki „Pingwinek”.
 • Zabawa ruchowa „Śnieżna bitwa” – rzucanie śnieżkami wykonanymi z gazety, rzucanie do celu.
 • Toczenie kul śniegowych – zabawa z piłką, ćwiczenie zwiększające precyzyjność ruchów.
   

5. Zajęcia umuzykalniające:

 • Zabawa muzyczno – ruchowa do piosenki „Tup, tup, tup po śniegu”.
 • Tańce w kole do piosenek zimowych.
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej, wyciszenie dzieci.
 • Gra na instrumentach perkusyjnych- rozróżnianie poszczególnych dźwięków np. tamburyno, trójkąt, bębenek.
 • Naśladowanie wirujących płatków śniegu w rytm muzyki.
 • Nauka piosenki o „Niedźwiadku”.
 • Ćwiczenia rytmiczne : klaskanie, tupanie, skakanie w rytm piosenki.
   

6. Zajęcia paluszkowe:

 • Utrwalanie dotychczasowych poznanych zabaw paluszkowych:„ Małe rączki”, „Idzie kominiarz po drabinie…”.
 • Usprawnianie ruchów dłoni, nadgarstków i palców do wierszyka „Okulary”