1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 • Wpajanie nawyków grzecznościowych – witamy się i żegnamy z opiekunami i kolegami w Żłobku używając zwrotów „Dzień dobry” i „Do widzenia”, używania słów; proszę, dziękuję, przepraszam.
 • Obchodzimy Dzień Babci i Dzień Dziadka – słuchamy wierszyków i piosenek o rodzinnym święcie.
 • Wpajanie nawyków higienicznych i porządkowych: m. in. mycie rączek i buzi po posiłkach, skorzystaniu z toalety i po spacerze, porządkowanie zabawek.
 • Rozwijanie umiejętności zgodnej i bezpiecznej zabawy, szanowania zabawek i zamieniania się nimi podczas zabawy.
 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji                    
 • Doskonalenie nawyku wspólnej zabawy – zaangażowanie w zabawy grupowe, zwracanie uwagi na innych uczestników zabawy, bezpieczne i prawidłowe korzystanie z zabawek.
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych: zdejmowanie i zakładanie butów, części garderoby.
 • Próby samodzielnego zgłaszania potrzeb fizjologicznych a także korzystania z toalety.
 • Ćwiczenie samoobsługi: samodzielne picie z kubka, posługiwanie się łyżką, widelcem.
 • Utrwalanie pozytywnych zachowań w grupie: „Idziemy parami”, siedzenie w kole, czekanie na swoją kolej, dzielenie się z innymi dziećmi zabawkami.
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego reagowania na polecenia
 • Zabawy naśladowczo-tematyczne: Kształtowanie umiejętności naśladowania czynności życia codziennego poprzez zabawę w kącikach tematycznych: wchodzenie w role społeczne, próby współdziałania z rówieśnikami, kształtowanie wyobraźni.

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, pojęć matematycznych, myślenia, rozwój poznawczy:

 • Wspólne słuchanie wiersza „Styczeń”.
 • Słuchanie krótkich utworów literackich o tematyce zimowej „Bałwan śniegowy”, „Spacer maluchów”.
 • Poznajemy zwierzęta, które trzeba dokarmiać zimą. Dzieci poznają co jedzą zwierzęta.
 • Czytanie wierszy o dokarmianiu leśnych zwierząt: „Domek dla ptaszków”, „Biegały ptaszki” – rozwijanie wyobraźni, poszerzanie słownika dziecięcego.
 • Czytanie bajek i wierszy o babci i dziadku, oglądanie ilustracji przedstawiających babcię i dziadka.
 • Utrwalenie pojęć „śnieg”, „zima”, „mróz”, obserwowanie padającego śniegu.
 • Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące zimą w przyrodzie.
 • Ćwiczenia artykulacyjne „Głosy ptaków”,
 • Nauka samogłosek prymarnych (A, U, E) i sekundarnych (I, O,Y),
 • Słuchanie wiersza „Myszki” – powtarzanie wyrazów dźwiękonaśladowczych,
 • Gimnastyka buzi i języka:
  • Kotki - kotek pije mleko - szybkie ruchy języka w przód i w tył, kotek oblizuje się - czubek języka okrąża szeroko otwarte wargi.
  • Zmęczony piesek - dziecko naśladuje pieska, który głośno oddycha i język ma wysunięty na brodę.
  • Minki - naśladowanie min: wesołej - płaskie wargi, rozciągnięte od ucha do ucha, uśmiech szeroki, smutnej - podkówka z warg, obrażonej - wargi  nadęte, zdenerwowanej - wargi wąskie.
  • Rybka - wysuwanie warg do przodu i rozszerzanie na końcu jak u ryb.
  • Balonik - nabieranie powietrza ustami, zatrzymanie w policzkach, następnie wypuszczanie nosem.
  • Zmarźlak - chuchanie na zamarznięte ręce.
 • Kukułka i kurka - wymawianie sylab: ku - ko, ku -ko, uku – oko, uku - oko,kuku – koko.
   

3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:

 • Układanie drewnianych puzzli, układanek – dopasowywanie elementów o różnej wielkości, kształcie i liczbie.
 • Dopasowywanie kształtów do otworów (koło, trójkąt, kwadrat) – celowanie, wkładanie, stymulowanie procesów spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Tworzenie prostych budowli z klocków piankowych, waflowych i drewnianych.
 • Budowanie z klocków o różnej wielkości, ciężkości, strukturze – budowanie wież, mostów, domków, garaży, pociągów.
 • Zabawa konstrukcyjna „wysoka i niska wieża” – utrwalanie pojęć wysoki i niski.
 • Piramidy, wkładanki, rzucanie do celu, obręcze, labirynty – rozwój zręczności i koordynacji ruchów, usprawnianie pracy dłoni.
 • Korona- ozdabianie szablonu korony.
 • Laurka dla babci i dziadka – malowanie farbami za pomocą rączek.
 • Zimowy krajobraz – metoda wyklejania watą.
 • Zwierzątka – wyklejanie gotowymi elementami. - Maska karnawałowa – ozdabianie szablonu maski poprzez przyklejanie na niej gotowych elementów.
 • Płynie kra- z porwanej i poszarpanej białej kartki przyklejanie kry pływającej po rzekach lub morzu.


4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:

 • Zabawa orientacyjno – porządkowa: „Śniegowy bałwan” – pokazywanie części ciała.
 • Zabawa ruchowo – naśladowcza: naśladowanie zwierząt – ptaków dziobiących ziarno, sarenek – chodzenie na czworaka.
 • Naśladowanie ruchem zabaw zimowych: jazda na nartach, łyżwach, sankach.
 • Zabawy ruchowe ze śpiewem piosenki: „Zima, zima, zima”.
 • Ćwiczenia przeciw płaskostopiu: chód na palcach, pietach, na krawędziach bocznych stopy, chodzenie po jeżykach.
 • Gimnastyka poranna – ćwiczenia ogólnorozwojowe (przysiady, podskoki, skłony, rowerek).
 • Zabawy organizacyjno – porządkowa „Ptaszki do domków”, „Zwierzęta w lesie”, „Wróbelki i kot”.
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza „Babcia wypoczęta, babcia zmęczona”, „Ptaszki szukają jedzenia”.
 • Zabawa bieżna „Ptaki”, „Wiatraczek”.
 • Zabawa ruchowa „Co robią ptaszki ”, „Wróbelki”.
 • Zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej „Uśmiechy w kole”.
 • Zimowe spacery na świeżym powietrzu – hartowanie dzieci, dostarczanie pozytywnych emocji podczas zabaw na śniegu.
   

5. Zajęcia umuzykalniające:

 • Nauka piosenki „Zima”.
 • Tańce w kole przy piosenkach zimowych: „Tup, tup, tup po śniegu”, „Sanna”, „Hej, biały walczyk”.
 • Słuchanie piosenek o tematyce zimowej.
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej.
 • Zabawa instrumentami muzycznymi, śpiewanie piosenek o tematyce zimowej.
 • Zajęcia rytmiki - „Cicho – głośno” „ Wolno - szybko” . Gra na instrumentach perkusyjnych we wskazanym przez nauczyciela tempie.
   

6. Zabawy paluszkowe:

 • Usprawnianie nadgarstka, ruchów palców, dłoni do wierszyków: „Rak”, „Sroczka”, „Pająk”
 • Utrwalanie zabaw: „Gwiazdka”, „Małe rączki”, „Witam Cię”
 • „Wieża z rąk” – usprawnianie motoryki małej , rozwijanie koncentracji i uwagi, wspólnej zabawy.
 • Zapoznanie z nową zabawą paluszkową „Zimno”:

Zimno, zimno, zimno nam w paluszki,
zimno, zimno, zimno w rączki nam.
Trala lala, trala lala, klaszczemy rekami,
trala lala, trala lala, teraz ciepło nam.