Kolorowe kwiatki1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 • Usprawnianie samoobsługi: kontynuacja nauki samodzielności w piciu z kubka, posługiwania się łyżką i widelcem;
 • Kształcenie umiejętności słuchania innych – zwracanie uwagi na kolejność wypowiadania się w grupie, nauka sygnalizowania chęci wypowiedzi poprzez podnoszenie ręki do góry;
 • Wyrabianie nawyku używania form grzecznościowych : proszę, dziękuję, przepraszam;
 • Wspieranie procesu kształtowania nawyków higienicznych i prozdrowotnych – szczególne uwrażliwianie na konieczność mycia rąk po skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem;
 • Dalsze opanowywanie umiejętności związanych z rozbieraniem i ubieraniem się.
 • Nawiązywanie bliższego kontaktu z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy integracyjne, inicjowane samodzielnie przez dzieci lub opiekunkę;
 • Podejmowanie działań na rzecz grupy - utrzymywanie porządku wśród zabawek;
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego reagowania na polecenia i prośby opiekuna;
 • Zabawy naśladowczo-tematyczne: Kształtowanie umiejętności naśladowania czynności życia codziennego poprzez zabawę w kącikach tematycznych: wchodzenie w role społeczne, próby współdziałania z rówieśnikami;
 • Doskonalenie nawyku wspólnej zabawy – zaangażowanie w zabawy grupowe, zwracanie uwagi na innych uczestników zabawy, bezpieczne i prawidłowe korzystanie z zabawek;

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, rozwój poznawczy:

 • Czytanie bajeczek i oglądanie ilustracji ze żłobkowej biblioteczki – próby opowiadania o przeczytanych utworach: rozwijanie mowy biernej i czynnej oraz pamięci;
 • Ćwiczenia oddechowe : dmuchanie piórek, wdychanie powietrza przez nos i wydychanie ustami, kontrolowanie długości i intensywności oddechu;
 • Czytanie i próba nauki prostych wierszyków związanych z wiosną: „Wiosna”,
 • Kontynuacja nauki figur geometrycznych- koło, trójkąt, kwadrat;
 • Ćwiczenia ortofoniczne: doskonalimy mowę powtarzając wyrazy dźwiękonaśladowcze w rymowankach czytanych przez opiekunkę „Wiosna”, „Żaby i bocian”
 • „Kolorowy tydzień” – nauka rozpoznawania kolorów, klasyfikowanie przedmiotów wg cechy jakościowej, zabawy badawcze, poszerzanie zasobu słownika czynnego i biernego;
 • Pogadanki na temat wiosny, oglądanie ilustracji o tematyce wiosennej, wprowadzenie do świata zwierząt wiosną - kurczęta, żabki, bociany w ich naturalnej scenerii, inicjowanie swobodnych wypowiedzi dzieci ;
 • Wprowadzenie do słownika dziecka pojęć przeciwstawnych np. duży - mały, gruby - chudy, wysoki - niski ;
 • Gimnastyka buzi i języka: zabawy i ćwiczenia warg, języka; cmokanie, napinanie policzków, wysuwanie warg do przodu, zwijanie języka w rulonik

3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:

 • Układanie puzzli tekturowych, drewnianych i piankowych – rozwijanie wyobraźni i myślenia oraz koordynacji ruchowej podczas doboru odpowiednich części układanki;
 • Konstruowanie dowolnych budowli z klocków waflowych i typu lego – rozwijanie wyobraźni przestrzennej i koncentracji, współpraca z innymi dziećmi;
 • Nawlekanie koralików na sznurek – kształtowanie sprawności manualnej ;
 • Skupianie uwagi na manipulowaniu drobnymi elementami przy pomocy „Zakręconych labiryntów”; - Lepienie z plasteliny (gniecenie, wydzieranie, robienie placka, wałka, kulki, kluseczek itp.);
 • Wykonujemy laurkę z okazji dnia kobiet- malujemy farbkami
 • „Zegnamy Panią Zimę”- wspólne wyklejanie marzanny z kawałków papieru i kolorowej bibuły;
 • Wiosenne kwiaty: żółte narcyzy, niebieskie krokusy, czerwone tulipany – kolorowanie kredkami, malowanie farbami, wyklejanie bibułą
 • „Pani Wiosna” - kolorowanie kredkami sylwetki pani wiosny;

4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:

 • - Ćwiczenia przeciw płaskostopiu (chód we wspięciu na palcach, piętach, chód na bocznych krawędziach stopy, podkurczanie i prostowanie palców stóp);
 • - Zabawy z elementami rzutu, chwytu, celowania i toczenia; Celuj do kosza, Rzuć wysoko, Łap piłkę, Podaj dołem, górą,, Rzuć woreczkiem, itp.;
 • - Spacery po parku w poszukiwaniu wiosny- obserwujemy zmiany pogodny i szukamy pierwszych wiosennych kwiatów, zielonych listków oraz słuchamy śpiewu ptaków;
 • - „Omiń kałuże”- ćwiczenie z elementami równowagi, ćwiczenie uwagi, zręczności, orientacji, doskonalenie ruchów;
 • - Zabawy i ćwiczenia ruchowe ( berek, skłony tułowia, wymachy, podskoki itp.);
 • - Ćwiczenia z woreczkiem gimnastycznym mające na celu utrzymanie równowagi i prawidłowej postawy ciała;
 •  - Zabawy orientacyjno-porządkowe; Gdzie leży szczotka?, Idziemy do lekarza, Robimy zakupy i wypakowujemy je, itp.;
 • - Zabawy na czworakach; Przechodzenie pod szarfą, Kotki idą na spacer, Przejście przez tunel, Małe zwierzątka, itp.
 • - Podczas zabaw ruchowych naśladujemy przyrodę budzącą się z zimowego snu: rosnące kwiatki, wiosenny deszczyk i fruwające ptaszki;

5. Zajęcia umuzykalniające:

 • Zabawy ruchowe ze śpiewem – utrwalanie dotychczas poznanych piosenek „Stary niedźwiedź mocno śpi” „Kółko graniaste”;
 • Wspólne tańce i śpiew piosenek „ Nad brzegiem rzeki”, „Marzec”, „Marzec marzyciel”, „Witaj wiosno”, „Marzanna”;
 • Tworzenie muzyki przy pomocy instrumentów : trójkąt, grzechotka, tamburyno, bębenek, kołatka;
 • Ćwiczenia słuchowe rozwijające wrażliwość dziecka na: dźwięk, ton, rytm, melodie, tempo;
 • Zabawy uwzględniające naukę elementów tańca; poruszanie się w rytm melodii na palcach łączenie w pary , w koło; szybka orientacja na zmianę melodii;
 • Zabawy taneczne- w parach i taniec swobodny;

Biedronka6. Zajęcia paluszkowe:

 • „Pięć paluszków rączka ma”- wzbogacanie słownictwa dzieci, rozwój mowy
 • Utrwalanie dotychczas poznanych zabaw paluszkowych : „Okulary” , „Pająk”, „Powitanie” itp.
 • „Moje palce”- ułatwianie orientacji w schemacie własnego ciała, dziecko uczy się, jak się nazywają i gdzie znajduję poszczególne części ciała;

Moje palce lubią harce (poruszamy wszystkimi palcami)
Lubią pograć na gitarce (naśladujemy grę na gitarze)
Lubią klepać mnie po brzuszku (klepiemy się po brzuchu)
Lubią drapać mnie po uchu (drapiemy się po uchu)
A najbardziej – daję słowo –
Lubią spać pod moją głową (składamy dłonie i opieramy na nich policzek).