Kolorowe słoneczniki, niebo, słońce1.Zadania wychowawcze i opiekuńcze: 
 

 • Wpajanie nawyków grzecznościowych, porządkowych oraz higienicznych: m.in. rytuał powitania i pożegnania, porządkowanie zabawek, mycie rączek przed i po posiłku oraz po spacerze, nocnikowanie.
 • Modelowanie prawidłowych zachowań w grupie, kontynuacja sprawnego poruszania się w grupie podczas wyjścia na plac zabaw i do parku: „Idziemy parami”, „Jedziemy pociągiem”.
 • Kontynuacja wspomagania nauki samodzielności w piciu z kubka, posługiwanie się łyżką i widelcem.
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych: zdejmowanie i zakładanie butów, garderoby.
 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji- doskonalenie umiejętności zabawy w grupie- nauka poszanowania zabawy innego dziecka, czuwanie nad zgodną zabawą w grupie, właściwym wykorzystaniu zabawek.
 • Nawiązywanie bliższego kontaktu z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy integracyjne, inicjowane samodzielnie przez dzieci lub opiekunkę.
 • Podejmowanie działań na rzecz grupy - utrzymywanie porządku wśród zabawek.

2.Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia i rozwój poznawczy:

 • Czytanie bajek ze żłobkowej biblioteczki – poszerzanie słownika dziecięcego i wspomaganie rozwoju mowy, rozwijanie twórczej aktywności dziecka.
 • Czytanie wierszy: „Farma”, „Na wsi”, „ Babcia zupę gotowała”- rozwijanie wyobraźni, poszerzanie słownika dziecięcego.
 • Wierszyk dźwiękonaśladowczy : „Ćwir, ćwir, ćwir”- usprawnianie narządów mowy.
 • Ćwiczenia oddechowe: „Małe i duże piórek podróże”- doskonalenie umiejętności prawidłowego wdechu i wydechu.
 • Utrwalanie poznanych kolorów (czerwony, żółty, niebieski, zielony) ćwiczenia spostrzegawczości.
 • Poznajemy kształty (trójkąt, koło, kwadrat) - ćwiczenia spostrzegawczości.
 • „Z wizytą w zagrodzie”- przypomnienie dotychczas poznanych zwierząt mieszkających w zagrodzie (krowa, koń, kogut, świnka, baranek).
 • Słuchanie wiersza „Wiosenny wietrzyk”- dzieci naśladują szum i świst wiatru, naśladują ruchem ust silny wiatr i lekki wiaterek.
 • radośnie świętujemy Dzień Rodziny - pogadanka z dziećmi na temat uroczystości obchodzonych w naszym żłobku.
 • Obchodzimy Święto Dnia Mamy i Taty w naszym żłobku- słuchamy piosenek „Moja mama jest kochana”, „Najlepiej jest u mamy”, „Daj mi rękę tato” i wierszyków „Droga Mamo, Drogi Tatku”.
 • Zabawa „Magiczne słowa”- przypomnienie magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.
 • Zabawy w kącikach tematycznych połączone z nauka posługiwania się przedmiotami np. kuchnia, odkurzacz, itp..

3. Zajęcia manipulacyjno- konstrukcyjne, plastyczne:

 • Układanie klocków o różnej wielkości, ciężkości, strukturze, dopasowywanie elementów układanek o różnej wielkości i liczbie.
 • Zabawa konstrukcyjna „ Wysoka i niska wieża”- utrwalanie pojęć wysoki i niski, duży, mały.
 • Układanie puzzli- rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
 • Dopasowywanie kształtów do otworów: koło, kwadrat, trójkąt- celowanie, wkładanie- stymulowanie procesów spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej.
 • Zabawa „Majowy deszczyk”- nauka darcia papieru- doskonalenie motoryki małej.
 • Skupianie uwagi na manipulowaniu drobnymi elementami przy pomocy „Zakręconych labiryntów”.
 • Malujemy farbami i kolorujemy kredkami obrazki konia, świnki, krowy, koguta, pieska, kota, koguta.
 • Przygotowujemy laurkę dla Mamy i Taty.
 • Malowanie farbkami wiosennej łąki.
 • Rysowanie na dużej powierzchni (rysowanie kropek, kresek, fal).
 • Zwierzątka z plasteliny – lepienie zwierzątek z plasteliny – usprawniamy nasze zdolności manualne.
 • Warzywa i owoce – wyklejanki dla dzieci z kolorowego papieru.

Piesek, kot, świnka, kogut, niebo4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo- fizycznego i zdrowotnego:

 • Spacery połączone z zabawą na świeżym powietrzu- obserwujemy zmiany pogody, słuchamy śpiewu ptaków, obserwujemy przyrodę, doskonalimy umiejętności poruszania się w parach, wdrażamy zasady bezpiecznej zabawy na powietrzu.
 • Zabawy na świeżym powietrzu- zabawy na placu zabaw.
 • Zajęcia gimnastyczne: robimy rowerki, pajacyki, podskoki, maszerowanie, zbieranie grzybków, wkręcanie żarówek itp..
 • Zabawa ruchowo-muzyczna- naśladowanie latających motylków, pszczółek w rytm muzyki.
 • Chodzimy na palcach i piętach- ćwiczenia zapobiegające płaskostopiu.
 • Zabawy integracyjne z chustą animacyjną - dzieci siedzą na chuście lub pod chustą falowaną przez opiekunki oraz bawią się kolorowymi piłeczkami.
 • Zabawa ruchowa „Poszły na spacer zwierzęta”- dzieci naśladują ruchy poszczególnych zwierząt- zająca, bociany, żabki, konika, pieska.
 • Ćwiczenia z woreczkiem gimnastycznym mające na celu utrzymanie równowagi i prawidłowej postawy ciała.
 • „Omiń kałuże”- ćwiczenie z elementami równowagi, ćwiczenie uwagi, zręczności, orientacji, doskonalenie ruchów.
 • Zabawy toczenia, rzutu i chwytu piłką.

5. Zabawy paluszkowe:

 • Utrwalanie dotychczas poznanych zabaw paluszkowych: „Kanapka”, „Pająk”, „Sroczka” itp..
 • Zapoznanie z zabawą „Pada deszczyk”:
        Pada deszczyk
        Pada deszczyk, pada, pada,
        (Uderzamy palcem o podłogę.)
        coraz prędzej z nieba spada.
        (Przebieramy wszystkimi palcami.)
        Jak z konewki woda leci,
        (Uderzamy całymi dłońmi o podłogę.)
        A tu błyskawica świeci...
        (Prostujemy się i klaszczemy w dłonie nad głową.)
        Grzmot !!! (Tupiemy stopami o podłogę.)

6. Zajęcia umuzykalniające:

 • Zabawy kołowe- „Balonik”, „Kółko graniaste”.
 • Wspólne tańce przy piosenkach „Witaj wiosno”, „Kle, kle boćku”, „Łączka w kwiatki”, „Na majówkę”, „Moja mama jest kochana”, „Pomogę mamusi”, „Stokrotka”, „Bal na łące”.
 • Ćwiczenia słuchowo- rytmiczne- podskoki w rytm klaskania.
 • „Wesoła orkiestra” - granie na instrumentach muzycznych.
 • Zabawa ruchowo-muzyczna - ”Bociany i Żaby” - naśladowanie chodzenia bociana i skaczącej żabki do piosenki „Zielona wiosna”.