1. Żabka z liściemZadania wychowawcze i opiekuńcze:
   
  • Adaptacja dzieci nowoprzyjętych do żłobka
  • Zapoznanie opiekunek z nowymi dziećmi w żłobku
  • Pobyt dziecka razem z rodzicem w żłobku
  • Nawiązywanie kontaktów z rodzicami dziecka w celu lepszego poznania dziecka i jego upodobań, a także w celu złagodzenia stresu u rodziców i zmniejszenia obaw o dziecko
  • Budowanie więzi emocjonalnej między dzieckiem a opiekunkami poprzez indywidualną zabawę
  • Odwracanie uwagi dziecka od powodu płaczu i tęsknoty poprzez zainteresowanie go atrakcyjną zabawką
  • Indywidualne podejście do dziecka z uwzględnieniem jego stanu emocjonalnego, aktywności i chęci do zabawy
    
 2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, pojęć matematycznych, myślenia, rozwój poznawczy:
   
  • Próby zapamiętywania i wypowiadania na głos imion dzieci i opiekunek
  • Nauka wypowiadania prostych, pojedynczych słów
  • Oglądanie ilustracji i czytanie krótkich wierszyków związanych z jesienią
  • Wprowadzanie słownictwa związanego z jesienią i zmianami zachodzącymi w przyrodzie jesienią - rozwijanie mowy biernej
  • Rozwijanie mowy biernej poprzez wypowiadanie próśb i poleceń
  • Zachęcanie do gaworzenia, nazywania, wskazywania przedmiotów podczas oglądania książeczek
  • Aranżowanie zabaw z wykorzystaniem obrazków – wskazywanie i opowiadanie o przedmiotach, próby znajdywania tych przedmiotów na sali
  • Nauka rozumienia nakazów i zakazów: „podaj”, „nie wolno”
  • Ćwiczenia oddechowe : dmuchanie piórek, skrawków papieru
    
 3. Cztery żabkiZajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:
  • Zabawy piramidami, wkładanie obręczy.
  • Budowanie wieży z klocków piankowych: piętrzenie, burzenie
  • Dowolne zabawy klockami waflowymi rozwijające wyobraźnię i precyzyjne kontrolowanie ruchów
  • Próby turlania bączków – samodzielnie i przy pomocy opiekunki
  • Labirynt – przesuwanie kółek, samochodów według jednej drogi – ćwiczenie ruchów palców, nadgarstka, dłoni
  • Ćwiczenie czynności wkładania mniejszych elementów w większe. Opiekunka czuwa nad poprawnym manipulowaniem.
  • Stymulowanie reakcji sensoryczno-motorycznych: utrzymywanie w rączkach po jednej zabawce – postukiwanie nimi o siebie lub podłogę
  • Dowolne zabawy w kącikach edukacyjnych: kuchnia, warsztat łazienka. Opiekunka pokazuje i czuwa nad poprawnym wykonywaniem odpowiednich czynności: gotowanie, mycie lalek itp.
  • Próby kolorowania kredkami, próby malowania farbkami na kartce papieru
    
 4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:
   
  • Wzmacnianie mięśni tułowia, kręgosłupa, nóg poprzez zabawy ruchowe dostosowane do wieku i predyspozycji dziecka
  • Pobudzanie do schylania, sięgania po zabawki
  • Stwarzanie przestrzeni do swobodnego chodzenia po sali, wzmacnianie mięśni tułowia, kręgosłupa, nóg
  • Nauka pokonywania przeszkód na drodze ( np. zabawek )
  • Zabawy balonami, wspomagające ogólny rozwój ruchowy dziecka, ćwiczące duże partie mięśniowe
  • Zwiększanie zakresu ruchów celowych rąk, koordynacji ciała podczas prób łapania balonów, baniek mydlanych
  • Toczenie piłki w pozycji siedzącej, ćwiczenia rzutu piłką w pozycji stojącej
  • Zabawy ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej
  • Ćwiczenia w utrzymywaniu równowagi: jazda na konikach i jeździkami
  • Spacery na świeżym powietrzu, dowolne zabawy na placu zabaw
    
 5. Zajęcia umuzykalniające:
   
  • Trzy żabkiZachęcanie dzieci do klaskania w rączki, poruszania się w takt melodii podczas śpiewanych przez opiekunkę piosenek
  • Zapoznanie z nowymi piosenkami: „Pieski”, „ Słoneczko”, „Pszczółka”
  • Próby uczestnictwa w zabawach kołowych przy akompaniamencie
  • Dowolne tańce przy muzyce dziecięcej
  • Nauka wytwarzania dźwięków przy pomocy instrumentów perkusyjnych: bębenek, tamburyno, grzechotki
  • Słuchanie muzyki relaksacyjnej dla dzieci
     
 6. Zabawy paluszkowe:

  • Usprawnianie nadgarstka, ruchów palców, dłoni do wierszyków „Rak”, „Sroczka”, „Pająk”.
  • Zapoznanie z zabawą: „Powitanie”

Witam Cię !
Jak się masz?
Już zabawy, już zabawy
Nadszedł czas, nadszedł czas!

Dorosły recytując pomaga dziecku ruszać palcami.