1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze:
  • Zachęcanie do dzielenia się zabawkami i współpracy z innymi dziećmi podczas zabaw przez podawanie innemu dziecku zabawki, wymienianie się zabawkami
  • Stwarzanie dzieciom przyjaznej, spokojnej atmosfery poprzez: bliski, indywidualny kontakt , wsparcie emocjonalne w trudnych dla dziecka momentach, uwzględnianie potrzeb i możliwości indywidualnych każdego dziecka
  • Budowanie poczucia bezpieczeństwa u dziecka poprzez uporządkowany rytm dnia, stałe pory snu, zabawy, posiłków, wsparcie emocjonalne dziecka, jak również stawianie jasnych oczekiwań, granic
  • Wdrażanie do nocnikowania
  • Nauka prawidłowych zachowań podczas spacerów
  • Utrwalanie pozytywnych zachowań w grupie; „jedziemy pociągiem”, siedzenie w kole, trzymanie się za rączki, czekanie na swoją kolej, spokojne siedzenie podczas posiłków

 2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, pojęć matematycznych, rozwój poznawczy:
  • Czytanie bajek i krótkich wierszyków o tematyce jesiennej,
  • Oglądanie ilustracji przedstawiających jesienny las, park, zwierzęta związane z jesienią – wiewiórka, jeż, sowa, dzięcioł,
  • Wprowadzanie słownictwa związanego z lasem, jesienią – rozwój mowy biernej, rozwijanie wyobraźni, poszerzanie słownika dziecięcego,
  • Zapoznanie dzieci z darami jesieni. Zabawa dydaktyczna „Jaki to owoc/warzywo?” – poszerzanie słownika czynnego i biernego
  • Dalsza nauka rozumienia nakazów i zakazów: „podaj”, „nie wolno”
  • Naśladowanie prostych ruchów ciała, np. kręcenie głową oznacza „nie wolno” oraz proste czynności typu pożegnanie „papa”, podanie rączki. Opiekunka pokazuje i zachęca do powtarzania gestów

 3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:
  • Zachęcanie do szeregowania i piętrzenia klocków – ćwiczenie umiejętności manipulacji specyficznej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, precyzyjnego kontrolowania ruchów
  • Ćwiczenie czynności wkładania, wyjmowania, przekładania przedmiotów
  • Zabawa konstrukcyjna „wysoka i niska wieża” – utrwalanie pojęć wysoki, niski,
  • Dopasowanie kształtów do otworów (koło, trójkąt, kwadrat) - celowanie, wkładanie- stymulowanie procesów spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • Piramidy, układanki, rzucanie do celu, obręcze, labirynty – usprawnianie chwytu precyzyjnego i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • Układanie 2 elementowych puzzli piankowych – rozwijanie wyobraźni i myślenia oraz koordynacji ruchowej podczas doboru odpowiednich części układanki,
  • Próby rysowania kredkami po kartce papieru – ćwiczenie koordynacji ruchowo – wzrokowej,
  • Malowanie farbami, odbijanie stempelków,
  • Zabawy tematyczne: zabawa w gotowanie, sklep, mechanika, itp. – naśladowanie czynności pokazanych przez opiekunkę

 4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:
  • Toczenie piłek w dowolnym kierunku – ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • Ogólnorozwojowe ćwiczenia gimnastyczne, kładące nacisk na rozwój mięśni, utrwalające prawidłową postawę ciała, dynamikę ruchów, ogólną aktywizację dzieci
  • Gimnastyka poranna – ćwiczenia ogólnorozwojowe (przysiady, podskoki, skłony, rowerek)
  • Zabawa ruchowa Kolorowe listki, taniec z listkami, zachęcanie dzieci do wykonywania prostych ruchów, naśladowania gestów opiekunki oraz świadomego kontrolowania ciała: machanie rączkami, obrót, podskok
  • Ćwiczenia przeciw płaskostopiu: chód na palcach, pietach, na krawędziach bocznych stopy, chodzenie po jeżykach
  • Codzienny pobyt na świeżym powietrzu: hartowanie dzieci, dostarczanie pozytywnych emocji. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku
  • Spacery po jesiennym parku.
    
 5. Zajęcia umuzykalniające:
  • Swobodne tańce przy muzyce dla dzieci,
  • Wykorzystanie gazety jako instrumentu muzycznego imitującego zjawiska atmosferyczne: - padający deszcz-stukanie palcami - wiatr- machanie gazetą -mały wiatr- dmuchanie na gazetę - burza- szarpanie gazetą itp.,
  • Próby tańca w kole, w parach do piosenek: „Wiewióreczka mała”,
  • Zabawa taneczna do piosenki: „Małe czerwone jabłuszko”,
  • Słuchanie piosenek o tematyce jesiennej,
  • Zabawa instrumentami muzycznymi, śpiewanie piosenek o tematyce jesiennej.

 6. Zajęcia paluszkowe:
  • Utrwalanie dotychczas poznanych zabaw paluszkowych: „Rak”, „Sroczka”, „Pająk”, „Małe rączki”, „Rączki robią”
  • Zapoznanie z zabawą : „Dwie ręce – dziesięć palców"