1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze:
  • Kontynuowanie kształtowania nawyków grzecznościowych podczas kontaktów z dorosłymi i rówieśnikami: " proszę, dziękuję, przepraszam", stosowanie prawidłowych zachowań.
  • Utrwalanie zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy; uczymy się szanowania zabawek, a także zasad korzystania z nich.
  • Doskonalenie czynności samoobsługowych: sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, proszenie o dokładkę posiłku, ćwiczenie samodzielnego jedzenia i picia.
  • Podejmowanie prób wspólnych zabaw.
  • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
  • Zapoznanie dzieci z pojęciem emocji, uczuć na prostych przykładach (jestem szczęśliwy-uśmiecham się, jest mi smutno-płaczę, jestem zły – krzyczę ).
  • Wpajanie nawyków grzecznościowych- witamy się i żegnamy z kolegami w Żłobku używając zwrotów „Dzień dobry” „Do widzenia”.
  • Doskonalenie umiejętności prawidłowego reagowania na polecenia i prośby opiekunki.
  • Zabawy naśladowczo-tematyczne: Kształtowanie umiejętności naśladowania czynności życia codziennego poprzez zabawę w kącikach tematycznych: wchodzenie w role społeczne, próby współdziałania z rówieśnikami,  ształtowanie wyobraźni.
  • Utrzymanie porządku w kącikach zabaw-zachęcanie poprzez pokaz i pochwałę do układania zabawek na wyznaczone miejsca.
  • Próby samodzielnego rozbierania i ubierania się: ściągamy buciki, zakładamy i ściągamy czapki, kurtki.
    
 2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, pojęć matematycznych, myślenia, rozwój poznawczy:
  • "Deszcz"- zabawa ortofoniczna na zgłoskach: chlap, chlup, plusk, szur, ciur, kap.
  • Gimnastyka buzi i języka - ćwiczenia i zabawy logopedyczne usprawniające aparat mowy dziecka.
  • Oglądanie ilustracji przedstawiających wiejskie podwórko oraz zwierzęta.
  • Poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi.
  • Zabawa dydaktyczna „Jakie to zwierzę?” – poszerzanie słownika czynnego i biernego.
  • Ćwiczenia ortofoniczne-recytując wiersz "Odgłosy zwierząt"- prowadząca prosi dzieci by jej podpowiadały jakie odgłosy wydają poznane zwierzątka:
    
       "Odgłosy zwierząt"
       Kotek miauczy miau,miau,miau.
       Piesek szczeka hau,hau,hau.
       Krowa muczy muu, muu, muu.
       Gdzie cielątko? Tu, tu,tu.
       Świnka kwiczy kwi,kwi,kwi.
       A kurczaczek pi,pi,pi.
       Baran beczy bee,bee,bee.
       Mała kózka mee,mee,mee.
       Kaczka kwacze kwa,kwa,kwa.
       Konik rży iha, iha, iha.
       Kura gdacze ko,ko ko.
       Dziadek na to ho,ho,ho.

  • Zabawy rozwijające spostrzegawczość "Ukryte orzechy".• Czytanie wierszy i bajek – rozwijanie wyobraźni, poszerzanie słownika dziecięcego.
  • Doskonalenie umiejętności określania położenia elementów w przestrzeni, bierne posługiwanie się określeniami: nad, pod, obok.
  • Bogacenie estetycznych przeżyć dziecka przez poznawanie takich wartości wizualnych jak barwa, kolor, kształt.
  • Pogadanka z pomocą ilustracji na temat jesiennej pogody, rozróżnianie zjawisk atmosferycznych: deszczu i słońca.
  • Indywidualne rozmowy z dzieckiem, zwracanie uwagi na poprawną wymowę.
    
 3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:
  • Budowanie wiejskiej zagrody z klocków.
  • Zabawa rozwijająca zmysł dotyku "Co ukryło się w dziupli”.
  • Zabawy z piłką: turlanie, toczenie.
  • Układanie klocków o różnej wielkości, ciężkości, strukturze, dopasowywanie elementów układanek o różnej wielkości i liczbie- budowanie wież, mostów, domków, garaży, pociągów.
  • Piramidy, układanki, rzucanie do celu, obręcze, labirynty – usprawnianie chwytu precyzyjnego i koordynacji wzrokowo - ruchowej.
  • Zabawa manipulacyjna z użyciem zakręconych labiryntów.
  • Dopasowanie kształtów do otworów (koło, trójkąt, kwadrat) - celowanie, wkładanie- stymulowanie procesów spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
  • Układanie puzzli i układanek drewnianych.
  • Praca plastyczna: „Piesek” - metoda wydzieranka z kolorowego papieru.
  • Deszczowy krajobraz. Pokrywanie krajobrazu na kartce kroplami deszczu z farby niebieskiej – malowanie palcami.
  • Malowanie farbami za pomocą pędzla zwierząt z domowej zagrody.
  • „ Na wiejskim podwórku „ - kolorowanie kredkami wybranego zwierzątka.
  • „Symbole narodowe” - wyklejanie kolorowym papierem poznanych symboli narodowych.
    
 4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo–fizycznego i zdrowotnego:
  • Naśladujemy: kołyszące się na wietrze gałązki drzew, padający deszcz.
  • Zabawa ruchowa "Kotki przechodzą przez płotek". Dzieci na czworakach udają kotki, jedno po drugim omijają płotek utworzony z krzesełek( ćwiczenia mięśni grzbietu, kończyn dolnych i górnych).
  • Zabawa ruchowa "Coś Ty kotku chciał?"-podczas recytacji przez opiekunkę wiersza J.Tuwima "Kotek" dzieci naśladują zachowanie kotka: śpią, budzą się, wyciągają grzbiet w górę, piją mleczko, naśladują odgłosy kotka (miau).
  • Zabawa ruchowa " koniki"- dzieci stoją obok krzesełek, trzymając się jedną ręką za oparcie. Na podany sygnał zginają jedną nogę w kolanie unosząc ją wysoko jak koniki(wyrabianie równowagi przy staniu na jednej nodze, wzmacnianie mięśni brzucha i kończyn dolnych).
  • Zabawa ruchowa przy wyliczance: "Jedzie, jedzie pan".
  • Zabawa ruchowa "Pieski śpią"- dzieci w siadzie klęczącym opierają głowę na dłoniach -"pieski śpią". Na sygnał opiekunki "pieski" budzą się i w klęku podpartym szczekają: hau, hau, hau (Ćwiczenie mięśni grzbietu i mięśni narządów mowy poprzez powtarzanie zgłoski "hau").
  • Zabawy z piłeczkami-dzieci poruszają się na czworakach naśladując pieska. Popychają przed sobą piłeczki, na podany sygnał, dzieci siadają i podnoszą piłeczki, by pokazać, że żadna nie zginęła(Ćwiczenie uwagi, zręczności, kończyn dolnych i górnych).
  • Ogólnorozwojowe ćwiczenia gimnastyczne, kładące nacisk na globalny rozwój mięśni, utrwalające prawidłową postawę ciała, dynamikę ruchów, ogólną aktywizację, „rozruszanie” dzieci.
  • Spacery po jesiennym parku.
    
 5. Zajęcia umuzykalniające:
  • Zachęcanie dzieci do klaskania w rączki, poruszania się w takt muzyki podczas słuchania piosenek.
  • Wspólne tańce przy piosenkach: "My jesteśmy kotki dwa", "Kotek kłopotek"
  • Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki „Kolorowe listki”- naśladowanie spadających liści, szumiących drzew.
  • Zapoznanie z nowymi piosenkami: „Wujek Donald farmę miał ”, „Koza”.
  • Cicho – głośno” „ Wolno - szybko”. Gra na instrumentach perkusyjnych we wskazanym przez nauczyciela tempie.
    
 6. Zabawy paluszkowe:
  • „Co robi moja ręka”- usprawnianie motoryki małej, rozwijanie koncentracji i uwagi;
  • „ Grota misia” – poprawienie sprawności manualnej.
    
       Tu jest grota. (pokaż pięść)
       W środku miś (zegnij kciuk i wsadź pod złożone palce)
       Proszę, misiu, na dwór wyjdź (zastukaj w pięść)
       O! Wyszedł miś. (wysuń kciuk)
    
  • „Małe rączki” - budowanie pozytywnych emocji u dzieci;
    
       Dwie małe rączki klaszczą
       A czasem się pogłaszczą
       W kolanka zastukają
       I dzieciom pomagają.