1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze: 

 • Utrwalanie pozytywnych zachowań w grupie, kontynuacja sprawnego poruszania się w grupie podczas wyjścia na spacer, na jadalnię: „Jedziemy pociągiem”, „Idziemy parami”.
 • Zachęcanie dzieci do porządkowania sali – zostawianie uporządkowanego miejsca po zabawie, po skończonym posiłku.
 • Kształtowanie życzliwej postawy wobec innych osób, zachęcanie do używania słów: „Dzień dobry”, „Do widzenia”, „Proszę”, „Dziękuję”, „Przepraszam”.
 • Doskonalenie umiejętności dnia codziennego, reagowanie na prośby i polecenia opiekuna.
 • Dalsze udoskonalanie czynności samoobsługowych, kulturalne spożywanie posiłków, przyjmowanie prawidłowej postawy przy stole.
 • Zapamiętywanie przez dzieci swoich leżaczków i miejsc przy stole oraz wyrabianie umiejętności prawidłowego zachowania się przy stole,
 • Nauka samodzielnego zdejmowania i zakładania butów, części garderoby.
 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, czuwanie nad zgodną zabawą 
  w grupie, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między dziećmi.
 • Modelowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych – korzystanie 
  z nocnika, mycie rączek po skorzystaniu z toalety.
 • „Spotkanie ze Świętym Mikołajem” – budowanie pewności siebie, śmiałości i odwagi, kształtowanie kulturalnego zachowania, tworzenie radosnej atmosfery.

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, pojęć matematycznych, rozwój poznawczy:

 • Zapoznanie grupy z osobą Świętego Mikołaja, jego wyglądem i strojem. Oswajanie dzieci z wizytą Św. Mikołaja w żłobku.
 • Zima – pogadanka z dziećmi na temat zimowego krajobrazu, zmianami zachodzącymi w przyrodzie. Zwrócenie uwagi na pogodę za oknem.
 • Zapoznanie dzieci z tradycją Świąt Bożego Narodzenia – oglądanie ilustracji przedstawiających choinkę, szopkę.
 • Ubieranie choinki przez dzieci, uczenie i osłuchanie się z kolędami.
 • Czytanie wierszy i bajek o tematyce zimowej, świątecznej "Bałwanek", „Świąteczne zamieszanie”, „Wesoły Bałwanek”, „Grudzień”, „Ślizgawka”, „Sanna”, „Zima zła”, „Zima”, „Śpiący miś”, „W kopalni”, „Mikołajkowe dary”, „Mikołaju, Mikołaju”, „Gawronek poznaje zimę”, „Choinki”, „Z gwiazdą”- – rozwijanie wyobraźni, poszerzanie słownika dziecięcego,
 • Zapoznanie dzieci z pojęciem „śnieg” – obserwacja topniejącego śniegu, zabawa śniegiem.
 • Ćwiczenie oddechowe, utrwalenie prawidłowego toru oddechowego, wzmocnienie fazy wydechowej.
 • Miś Bazyli idzie spać – opiekunka opowiada historię o misiu 
  i wspólnie z dziećmi ilustruje ją ruchem ust, dźwiękiem – usprawnianie aparatu artykulacyjnego.
 • Poznawanie pojęć: Twardy - Miękki, Szorstki – Gładki, Mały – Duży - rozpoznawanie przedmiotów przez dotyk, opowiadanie o wielkościach i fakturach,

3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:

 • Budowanie z klocków miękkich, twardych, o zróżnicowanej wielkości 
  i strukturze – rozwijanie myślenia i koncentracji uwagi poprzez zróżnicowanie tematów – budowanie wież, pociągów, mostów.
 • Zabawy z piłką: turlanie do drugiej osoby, podawanie piłki po kole, rzucanie do celu, rzucanie piłką znad barku.
 • Układanie puzzli, układanek – dopasowywanie elementów 
  o różnej wielkości, kształcie, liczbie.
 • Nawlekanie koralików na sznureczek – ćwiczenie motoryki małej.
 • Zabawa manipulacyjna z użyciem zakręconych labiryntów.
 • Obrysowywanie palcem jednej ręki kształtu choinki.

Praca plastyczna:

 • Mikołaj – wyklejanie czapki św. Mikołaja bibułą a brody watą.
 • Choinka – malowanie farbami choinki i naklejanie bombek ulepionych z plasteliny.
 • Bałwanek – „Bałwanek”- naklejanie kółek według wielkości, uzupełnianie brakujących elementów (garnek, guziki, nos, oczy)
 • „Choinkowa bombka” – metoda naklejania gotowych elementów, rozwijanie sprawności manualnej koordynacji wzrokowo – motorycznej dzieci.

4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:

 • Poranna gimnastyka, zabawy ogólnorozwojowe ćwiczące duże partie mięśniowe tułowia, pleców, kończyn, dolnych i górnych, rozciągające.
 • Zabawy z chustą animacyjną – „burza śnieżna”.
 • Zabawa ruchowa z elementami rzuty do celu „Rzucamy śnieżkami” – dzieci wykonują kule z gazet i następnie rzucają nimi do kosza.
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza: „Turlamy kulę”, „Lepimy bałwana”.
 • Naśladowanie ruchem zabaw zimowych – jazda na sankach, nartach, łyżwach.
 • Zabawa ruchowa do piosenki „Gimnastyka bałwanków”.
 • Pobyt na świeżym powietrzu: hartowanie dzieci, dostarczanie pozytywnych emocji. Spacery po okolicy w poszukiwaniu zimy. Otwieranie oczu i nastawianie uszu na wszystko, co dzieje się w przyrodzie zimą -obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku: chłodniejsze i zimowe dni;
 • Ćwiczenie równowagi – chodzenie po sali z woreczkiem na głowie.
 • Ćwiczenia przeciw płaskostopiu: chód na palcach, piętach, krawędziach bocznych stopy, chodzenie boso po jeżykach.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa: „Śniegowy bałwan” wskazywanie części ciała.
 • Zabawa ruchowa z elementem pokazywania „Tak sprzątamy, pomagamy, bo na Święta już czekamy”, „Mikołaj jedzie do wszystkich dzieci”.

5. Zajęcia umuzykalniające:

 • Śpiewanie piosenki „Mikołaj jedzie samochodem” 
  i ilustrowanie jej słów ruchem.
 • Słuchanie kolęd i pastorałek – wprowadzenie w świąteczny nastrój.
 • Gra na instrumentach perkusyjnych, rozróżnianie poszczególnych instrumentów, dźwięków.
 • Śpiewanie piosenek zimowych przy akompaniamencie instrumentów muzycznych.
 • Ćwiczenia rytmiczne: klaskanie, tupanie, skakanie, śpiewanie w rytm muzyki.
 • Tańce w kole, próby tańca w parach przy piosenkach zimowych: „Tup, tup po śniegu”, „Hej biały walczyk”, „Choinko piękna jak las”, „A Mikołaj pędzi”, „Wesoła choinka”,
 • Nauka piosenki "Gimnastyka bałwanków" ćwiczenia ruchowe,
 • Ćwiczenia i zabawy muzyczno – ruchowe: marsz w kole wiązanym, marsz dookoła sali pojedynczo w rytmie słuchanej melodii,
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej.

6. Zajęcia paluszkowe:

 • Wieża z rąk – usprawnianie motoryki małej, rozwijanie koncentracji i uwagi.
 • „Zimą, gdy śnieżek prószy” – Tworzenie radosnej atmosfery poprzez wspólną zabawę.
 • „Idzie Pani, wietrzyk wieje”- Ćwiczenie relaksacyjne, masażyk. Budowanie indywidualnej relacji między opiekunem a dzieckiem.